Category Archives: byrokracie

Předčasné volby 2009 v zahraničí

Vzhledem k událostem z 24. března 2009 (zůstávám nad věcí a nekomentuji) se mi znovu otevřela možnost volit v zahraničí. Předchozí dvě jsem nevyužil (a pak nemají být ty paty), tuto už si s Ivčou utéct nenecháme.

Na konci května jsem napsal na českou ambasádu v Los Angeles ohledně podmínek volební účasti. Rychlá odpověď se nekonala, trochu jsem na to zapomněl a otázka voleb zapadla mezi radosti všedních dnů.

Znovu jsem si vzpomněl nedávno a postupně začal zjišťovat informace. Telefonní linky byly pravděpodobně ucpané, protože dovolat se mi podařilo jen jednou (asi dva týdny zpátky). Požadované informace ještě tenkrát nebyly úplně jasné ani konzulátu (informační článek se na webu ministerstva objevil až desátého srpna), takže nezbývalo než zkoušet se dovolat znovu.

Před týdnem jsem (opět) napsal na ambasádu a tentokrát přišla odpověď obratem.

Pokud se tedy chcete zúčastnit voleb při dlouhodobém pobytu v zahraničí, musíte se nechat zapsat do Zvláštního seznamu voličů (ZSV). Pro žádost o zapsání není vytvořen speciální formulář, písemná žádost musí být doložena originály, či ověřenou kopií dokladů, potvrzující žadatelovu:

  • totožnost,
  • státní občanství ČR a
  • bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu

Žádost o zapsání do ZSV musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu osobně nebo písemně nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. srpna 2009 (rozhodující je datum doručení žádosti). Mírně šibeniční termín (když si předstávím, že na webu MZV to visí slabých 14 dní.

V žádosti je třeba uvést

  • jméno, příjmení a datum narození, rodné číslo a adresu trvaleho pobytu v USA
  • doporučuje se uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

Totožnost a státní občanství jsme prokázali kopií pasu a trvalé bydliště v USA kopií kartičky sociálního pojištění. Naštěstí máme v laborce i notářství, takže jsem tam před obědem skočil a Ivča to po práci poslala. Expresně, do druhého dne, abychom si byli jistí, že to dojde.

Zítra napíšu na ambasádu, jestli mi potvrdí přijetí, abychom věděli, jestli si na volební víkend koupit letenku a zamluvit hotel v Los Angeles.

A pak už jen čekat, jak to dopadne s dnes podanou ústavní stížností.